Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ผลการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการททุจริตประจำปี
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานกิจการสภา
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดัชนีรวมตามมาตรา 7 และมาตรา 9
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9
การประเมินผลการให้บริการศูนย์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยเป็นรายไตรมาส
                   ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ    มูลฝอย พ.ศ. 2549 กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่กำหนดท้ายข้อบัญญัติ แต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ไปรับชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย ยังบ้านพักอาศัย หรือ อาคารที่มีการประกอบการ เป็นประจำทุกๆเดือนนั้น
                        องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม มีความจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยระเบียบและข้อกฎหมายที่เพิ่มขึ้นและด้วยข้อจำกัดด้านเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ได้จัดเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมฯเป็นรายไตรมาส (ค่าธรรมเนียม 3 เดือนเก็บ 1 ครั้ง ) ดังนี้
                  
                   ไตรมาสที่ 1    ค่าธรรมเนียมเดือนตุลาคม 2564 – เดือนธันวาคม 2564
                                        จะออกเก็บค่าธรรมเนียมในระหว่างเดือนธันวาคม 2564
                     ไตรมาสที่ 2    ค่าธรรมเนียมเดือนมกราคม 2565 – เดือนมีนาคม 2565
                                        จะออกเก็บค่าธรรมเนียมในระหว่างเดือนมีนาคม 2565
                     ไตรมาสที่ 3    ค่าธรรมเนียมเดือนเมษายน 2565 – เดือนมิถุนายน 2565
                                        จะออกเก็บค่าธรรมเนียมในระหว่างเดือนมิถุนายน 2565
                     ไตรมาสที่ 4    ค่าธรรมเนียมเดือนมกรกฏาคม 2565 – เดือนกันยายน 2565
                                        จะออกเก็บค่าธรรมเนียมในระหว่างเดือนกันยายน 2565
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เจ้าของบ้าน ร้านค้า และสถานที่ประกอบการ โปรดให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ด้วยอนึ่ง การออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯเป็นรายไตรมาสตามประกาศนี้ ไม่ใช้ปฏิบัติกับประชาชนที่ใช้ถังขยะในพื้นที่ หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 10 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังหากท่านมีข้อสงสัยประการใด หรือไม่สะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมฯเป็นรายไตรมาสท่านสามารถติดต่อได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม หรือ  โทร 075-576444 ในวันเวลาราชการ
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2564