Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ผลการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการททุจริตประจำปี
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานกิจการสภา
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดัชนีรวมตามมาตรา 7 และมาตรา 9
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9
การประเมินผลการให้บริการศูนย์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญั... (24 มิ.ย. 2565)  
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 (10 ม.ค. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งป... (06 ม.ค. 2565)  
ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256... (04 ม.ค. 2565)
กำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายประจำปี 2565 (24 ธ.ค. 2564)
ประกาศบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (09 พ.ย. 2564)
ประกาศ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยเป็นรายไตรมาส (04 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวก... (25 พ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (15 ธ.ค. 2563)
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล (14 ต.ค. 2563)
นโยบายกำกับดีแลองค์กรที่ดีและการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม (14 ต.ค. 2563)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) (14 ต.ค. 2563)
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ... (25 ส.ค. 2563)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานป้องกันฯ (14 ส.ค. 2563)
ข้อมูลสถิติร้องเรียนร้องทุกข์ (17 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ QR code การตอบแบบ EIT แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภายนอก)... (01 มิ.ย. 2563)
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 (29 พ.ค. 2563)
แบบบัญชีรายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ประจ... (29 พ.ค. 2563)
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม (01 พ.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อพนักงานผู้ปฏิบัติงานดีเด่น(ครึ่งปีแรก)ปี63 (10 เม.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประม... (22 ก.ย. 2565)  

พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อน... (12 ก.ย. 2565)  

เข้ารับมอบโล่รางวัลพร้อมเ... (07 ก.ย. 2565)  

ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์กีฬา ให... (05 ก.ย. 2565)

รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เ... (02 ก.ย. 2565)

ลงทะเบียนบัตรประชารัฐ (31 ส.ค. 2565)

เข้าร่วมกิจกรรมแทงสักหนำข... (23 ส.ค. 2565)

อบรมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่... (22 ส.ค. 2565)

การประชุมสภาองค์การบริหาร... (18 ส.ค. 2565)

การประชุมสภาองค์การบริหาร... (17 ส.ค. 2565)

งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ... (16 ส.ค. 2565)

โครงการกีฬา ศพด.สัมพันธ์ (11 ส.ค. 2565)

12 สิงหาคม วันผ้าไทยแห่งช... (10 ส.ค. 2565)

เรียกประชุมสภาองค์การบริห... (10 ส.ค. 2565)

การประชุมสภาองค์การบริหาร... (01 ส.ค. 2565)

ต้อนรับพนักงานตำบลบรรจุใ... (01 ส.ค. 2565)

การประชุมสภาองค์การบริหาร... (27 ก.ค. 2565)

การประชุมสภาองค์การบริหาร... (25 ก.ค. 2565)

การประชุมสภาองค์การบริหาร... (22 ก.ค. 2565)

กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรว... (20 ก.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 (30 ก.ย. 2565)  
ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (30 ก.ย. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดปลายสาร-ห้ว... (23 ก.ย. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระจังหวัดตรัง ... (13 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือในการจัดทำหมรับ โดยวิธ... (13 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือในการจัดทำหมรับ โดยวิธีเฉพา... (13 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือในการจัดทำหมรับ โดยวิธีเฉพา... (13 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5570 ตรัง โดยวิ... (01 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลียนท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจ... (19 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (19 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ฯ โครงการ ศพด.สัมพั... (08 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องขยายเสียงฯ โครงการ ศพด.สัมพันธ์ โด... (08 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่งและจัดสถานที่ โครงการ ศพด.สั... (08 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม โครงการ ศพด.สัมพันธ์ โดยวิธีเฉพา... (08 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ศพด.สัมพันธ์ โ... (05 ส.ค. 2565)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
 
Responsive image
ช่องทางการติดต่อออนไลน์

Facebook : อบต.แหลมสอม


Line อบต.ลส.ข่าวสาร


สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7557-6444  โทรสาร : 0-7557-6444  อีเมล์ :
 admin@laemsorm.go.th


www.laemsorm.go.th