Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
งานกิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

     ตำบลแหลมสอม อดีตเป็นส่วนหนึ่งของตำบลปะเหลียน เป็นหมู่ที่ ๒ และได้ทำการแยกเขตการปกครองออกมาจากตำบลปะเหลียน เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๖  มีการขยายแบ่งเขตหมู่บ้านเป็น ๖ หมู่บ้าน ในปัจจุบันได้เพิ่มเป็น ๑๑ หมู่บ้าน

     ชื่อแหลมสอม คือ ลักษณะพื้นที่ของตำบล คล้ายแหลมยื่นออกไปตามทิศตะวันออก และในบริเวณดังกล่าวประกอบไปด้วยต้นสอมที่งอกเป็นจำนวนมาก จึงเรียกว่าบ้านแหลมสอม 
ตามชื่อของต้นไม้และลักษณะของพื้นที่

     สัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม เป็นรูปการจับมือ และมีต้นสอม ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
     ต้นไม้ หมายถึง ร่มเงาของกิ่งก้านที่แผ่ออกมา ให้ความร่มรื่นแก่ชาวตำบลแหลมสอม  
     การจับมือ หมายถึง การสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ ในการที่จะพัฒนา อบต.แหลมสอมให้เจริญรุดหน้า ก้าวไกล


องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7557-6444  โทรสาร : 0-7557-6444  อีเมล์ :
 admin@laemsorm.go.th


www.laemsorm.go.th