Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
งานกิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามพระปณิธาณ ศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2562 ทั้งนี้ผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงสามารถขึ้นทะเบียนขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบแหลมสอม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 อนึ่งหากเจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จะไม่มีสิทธิรับวัคซีนฟรี 

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่สำนักงานปลัด งานสาธารณสุข โทร. 075-576444  ในวันและเวลาราชการ

**หมายเหตุ  สามารถติดต่อขอรับวัคซีนไปฉีดเองได้ 
 โดยขอความกรุณาเตรียมกระติกพร้อมน้ำแข็งมาสำหรับใส่วัคซีนด้วย
ประชาสัมพันธ์สุนัข-แมว
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2562