Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
งานกิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
Responsive image
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ข้าราชการและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม   เข้าร่วมการเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) พร้อมกล่าวคำปฏิญาณ ว่า จะตั้งมั่นและปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต จะถือว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นภารกิจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะรวมพลังกันยืนหยัดต่อสู้เพื่อความถูกต้องและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเพื่อนำสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งความเป็นธรรมตลอดไป ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จังหวัดตรัง 
จากนั้น เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินจังหวัดตรัง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ทั้งนี้ ปัญหาการทุจริตสืบเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบจากความเสื่อมลงของค่านิยม ด้านคุณธรรมจริยธรรม กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม และปัจเจกนิยม ที่เน้นเงินตราเป็นหลัก กอปรกับสังคมไทยเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ซึ่งนับเป็นพฤติกรรมที่ยากจะแก้ไข โดยทั่วไปประชาชนจะไม่รู้สึกถึงผลกระทบที่ได้รับจากการทุจริตคอร์รัปชั่น เพราะเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติ เกิดขึ้นบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ยิ่งส่งผลให้เกิดการทุจริตในรูปแบบที่แตกต่างและหลากหลาย เป็นเครือข่ายครอบคลุมทุกระดับชั้น ควบคู่กับประชาชนส่วนใหญ่เกิดความเบื่อหน่าย และวางเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ จึงส่งผลให้ประเทศเกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาปัญหาการทุจริตในประเทศไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลายาวนาน เป็นเหตุนำไปสู่การล่มสลายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และปัญหาทางสังคม
         
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2562